Inloggen of registreer
 
 
  • Inloggen of registreer
  • Inspiratie voor en door interieurliefhebbers
  • Shoppen bij 100+ winkels en merken op één plek
  • Dagelijks nieuwe tips & trends
 

Gebruiksvoorwaarden

 

Door het gebruik van de HomeDeco.nl website of door de app(s) die door HomeDeco.nl beschikbaar worden gesteld (de “Dienst”), ga je akkoord met de volgende gebruikersvoorwaarden. De Dienst wordt beschikbaar gesteld door DreamDeco BV, gevestigd te 1015 AC Amsterdam, aan de Singel 66-1 (Nederland). Deze gebruikersvoorwaarden beschrijven jouw rechten en plichten ten aanzien van het gebruik van de Dienst, indien je hier niet mee akkoord gaat is het niet toegestaan gebruik te maken van de Dienst. Je aanvaardt de voorwaarden door eenvoudigweg van de Dienst gebruik te maken.
Basis Voorwaarden:

1.    Je moet minimaal 13 jaar zijn om van de Dienst gebruik te maken.

2.    Het is niet toegestaan om via de Dienst content te posten die als onrechtmatig, racistisch, discriminerend en/of obsceen beschouwd kan worden.

3.    Je bent verantwoordelijk voor de activiteiten die zich voordoen via jouw account. Het is niet toegestaan je account, gebruikersnaam en/of toegang tot de Dienst te verkopen.

4.    Het is niet toegestaan om de inloggegevens van anders gebruikers te verzamelen of te gebruiken.

5.    Je bent er voor verantwoordelijk om je wachtwoord geheim en veilig te houden.

6.    Het is niet toegestaan om andere gebruikers te bedreigen, discrimineren of beledigen doormiddel van tekst, beeld geluid of video. Het is niet toegestaan om persoonlijke informatie van derden openbaar te maken via de Dienst.

7.    Het is niet toegestaan gebruik te maken van geautomatiseerde systemen (zoals bots, spiders, crawlers of scrapers) om content of gebruikers toe te voegen aan- of te verzamelen via de Dienst.

8.    Het is niet toegestaan andere gebruikers te verhinderen om van de Dienst gebruik te maken en het is niet toegestaan om andere gebruikers aan te moedigen of te helpen om deze gebruikersvoorwaarden te overtreden.

9. Bij overtreding van de Gebruikersvoorwaarden behoudt HomeDeco zich het recht (doch is niet verplicht) om content of gebruikersaccounts te verwijderen en/of te allen tijde, zonder voorafgaande kennisgeving en geheel naar eigen goeddunken, je toegang tot de Dienst of delen daarvan, te weigeren

10. Als je Foto's of andere content naar de Dienst uploadt of die Content daarbinnen plaatst, behoudt je in alle gevallen daarop het eigendomsrecht. Wel verleen je HomeDeco een wereldwijde, niet-exclusieve, royaltyvrije, overdraagbare licentie (met het recht tot sublicentie) voor het gebruik, de verveelvoudiging, de verspreiding, het maken van afgeleide werken, het tonen en uitvoeren van die Content in verband met de verlening van de Dienst en anderszins in verband met het aanbieden van de Dienst en de ondernemingsactiviteiten van HomeDeco, waaronder ten behoeve van het geheel of gedeeltelijk promoten en verder verspreiden van de Dienst, in welke media-formats en via welke mediakanalen dan ook.

Toepasselijk recht

1.    Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, vallen alle overeenkomsten waarop deze Gebruikersvoorwaarden van toepassing zijn onder Nederlands recht.

2.    DreamDeco BV heeft het recht om wijzigingen in deze Gebruikersvoorwaarden aan te brengen.